ОбС-Септември одобри маломерни паралелки в 10 училища

26.09.2016 0 1210

Общинският съвет на Септември даде съгласие за съществуването на маломерни паралелки в 10 общински училища. В две учебни заведения на територията на общината пък ще има слети паралелки, решиха още общинските съветници. Те приеха наредби за водене на регистър в детските градини, както и за начина на записване и отписване на децата от детските заведения. С приемане на план за работата на Общинския съвет през четвъртото тримесечие на годината започнаха работа общинските съветници на Септември. Те възложиха на кмета Марин Рачев да организира провеждането на нов конкурс за управител на „Медицински център-1“ поради изтичане на договора на досегашния д-р Петьо Бойчинов. До приключване на конкурсната процедура той ще продължи да управлява лечебното заведение. Директорът на дирекция „Хуманитарни дейности,образование и култура“ Ивалина Табакова информира местните парламентаристи за готовността на учебните заведения за новата учебна година. Общинските съветници одобриха съществуването на маломерни и слети паралелки в общинските училища. През новата учебна година общината ще дофинансира със 62 хиляди лева общо 42 маломерни паралелки в 10 учебни заведения и 4 слети в две. На заседанието си общинските съветници приеха и Наредби за водене на регистър на общинските детски градини и за условията и реда за записване и отписване на деца от детските заведения.

Обратно

(0)Коментари

Коментар:
Добави