В Пещера търсят 9 младежи за програмата „Старт в кариерата“

11.11.2016 0 685

До 18 ноември тази година ще се приемат документи на кандидати за работа по програма „Старт на кариерата“, която се реализира от Министерството на труда и социалната политика и Агенцията по заетостта. Инициативата дава възможност на млади висшисти до 29 години да работят 9 месеца през 2017 г. в министерства, агенции, областни и общински администрации и да натрупат трудов стаж и опит в своята специалност. По Програмата за териториалния обхват на Дирекция „Бюро по труда” Пещера са обявени 9 работни места в общинските администрации, от които в Община Пещера – 3, Община Батак – 3 и в Община Брацигово – 3 работни места. Търсят се младежи, завършили специалности от професионални направления – право, икономика, администрация и управление, информатика и компютърни науки. Във региона, обслужван от ДБТ-Пещера, са обявени работни места и в териториалните поделения на Агенция по заетостта - 1 работно место и Дирекция „Социално подпомагане - Пещера" - 1 работно место и Дирекция „Социално подпомагане" - Батак - 1 работно место. Младите висшисти могат да кандидатстват за работни места в цялата страна.

Обратно

(0)Коментари

Коментар:
Добави