Осъдиха МБАЛ – Велинград за близо 30 000 лв. за стари сметки за ток

05.12.2016 0 1057

Непогасената сметка на болницата към електроразпределителното дружество е в размер на 26 839.55 лв., като това е само главницата. Парите са за периода 11 септември – 31 декември 2015 г. Отделно е начислената лихва за просрочие е в размер на 488,65 лв. Парите са за подаване на ток към общинската болница и филиала на спешния център в Сърница. Освен това лечебното заведение трябва да плати на „Електроразпределение България“ сумата от 1927,02 лв. направени разноски по делото, както и 1486,48 лв. по заповедното производство. От енергийното дружество очакват заповед за изпълнение, срещу която директорът на болницата д-р Жеко Чешмеджиев е подал възражение. Отговор до съда след получаване на препис от исковата молба така и не последвал. Възражение има към заповедното производство, но в него ответникът не е изложил твърдения, касаещи конкретни оспорвания на вземането, а формално е изразил своето несъгласие с основателността на претенцията по издадената заповед за изпълнение. По делото от болницата така и не изпратиха представител в залата, нито пък поискаха то да се гледа в тяхно отсъствие. Паралелно с това финансовото състояние на общинската болница остава неясно и дава повод за множество коментари в публичното простраство. Очаква се в някое от предстоящите заседание на местния парламент да бъде предоставен за обсъждане отчет и баланс на МБАЛ.

 

Обратно

(0)Коментари

Коментар:
Добави