37,9% от учениците са функционално неграмотни, сочи изследване на PISA

06.12.2016 0 1017

37,9% от младите хора в България са функционално неграмотни. Това сочат резултатите от проведено през миналата година международно изследване, представено днес от Министерството на образованието и науката. По четене и математика този процент бил още по-голям, сочи тревожната статистика. В изследването са участвали 6 363 момичета и момчета на възраст 15-16 години от 180 училища в страната. То е компютърно базирано и включва решаване на тест в продължение на два часа, със задачи от природни науки, математика, четене. Нашите ученици са показали резултат под средния. Фактите сочат например, че едва 2,9% от българските ученици са решили най-трудните задачи. По четене българските ученици изостават до 49-то място, по природни науки пък страната ни е на 45-то място от участвалите общо 72 страни в изследването. Първите места с най-висок резултат са държави като Сингапур, Япония, Естония. Преди нас са Чили, Гърция, Словакия, Малта, а след нас са Обединените арабски емирства, Уругвай, Румъния и Кипър. Според министерството най-добри са резултатите, където семейната среда е по-добра. И обратно - българските ученици от социалнослаби семейства показват изключително ниски и лоши резултати, както и учениците, за които българският не е майчин език. Слаби резултати показват и ученици, чиито образовани родители имат друг икономически статус. Семейството обаче не трябва да е единственият определящ фактор за резултатите, необходимо е засилване влиянието на учителите и превръщането на училището в интересно място, което да научи учениците да мислят критично. Надеждите в тази посока се залагат на новите учебни програми. Има една група ученици около 17%, които произхождат от семейства с много висок образователен статус, но въпреки това са показали много слаб резултат. Изводът, който правят в МОН е, че политиката в подкрепа на учениците не бива да е в подкрепа само за тези с нисък социално-икономически статус. Като любопитен факт от министерството сочат, че изследването е обхванало деца, родени през 1999 година - времето, в което се е създал Фейсбук.

 

 

Обратно

(0)Коментари

Коментар:
Добави