Брациговските общинари искат санкции за неизрядните платци

30.12.2016 0 691

Последното за годината заседание проведе Общинският съвет в Брацигово. В дневния ред бяха залегнали 15 точки, по които съветниците трябваше да гласуват.

На заседанието бе приет отчет за работата на Общинският съвет за 2016 година и план за работа през 2017.

Общинарите взеха решение за отпускане на целева субсидия в размер на 42 000 лева за ремонт на покрива на историческия музей в града.

Неотложен е и разходът от 150 000 лева за рехабилитация на водопроводната мрежа.

Бе одобрена обществена поръчка за доставка на горива и смазочни материали на стойност 69 000 лева, която поради липса на кандидати бе спечелена от единствената фирма, подала документи за нея.

Другата важна обществена поръчка бе за зимното поддържане на общинската пътна мрежа и улиците на територията на община Брацигово, която е на стойност 69 990 лева.

Брациговските общински съветници приеха годишна програма за развитие на читалищната дейност в общината за календарната 2017 година, както и програма за развитие на туризма.

Страстите разпали определянето на размера на таксата за битови отпадъци за общината. От изнесените данни стана ясно, че събираемостта на такса смет и при физическите и при юридическите лица е едва 30 процента, като разходите за извършването на тази дейност многократно надхвърлят приходите.

Кметът на общината Петко Петков заяви, че от заведените многобройни дела срещу неизрядните платци, няма никакъв резултат и предложи на публични места да бъдат поставени списъци с всички длъжници, които с години не са плащали такса смет.

В края на заседанието съветниците си пожелаха повече решени проблеми и успехи през новата 2017 година.

Обратно

(0)Коментари

Коментар:
Добави