Над 1 милион са просрочените задължения на МБАЛ – Велинград

24.02.2017 0 1320

Състоянието на общинската болница във Велинград и запазването ѝ като такава, отново е на дневен ред.      

Според кмета Костадин Коев, са наложителни сериозни промени в управлението на лечебното заведение, затягане на контрола там и реформи. По темата следващата седмица ще дебатира специално сформирана комисия, а след това и представители на политическите сили в общината. В рамките на месец се очаква и извънредно заседание на местния парламент, в което да бъде решено бъдещето на болничното заведение.

Искането за сключване на спогодба за разсрочване на натрупани задължение към доставчици на МБАЛ - Велинград стана причина за дискусия, свързана със състоянието на общинската болница. По думите на нейния управител д-р Жеко Чешмеджиев, задълженията на МБАЛ са намалели. Независимо от това обаче дълговете остават заплашителни.        

Д-р Чешмеджиев допълни, че към една от големите фирми за доставка на лекарства болницата дължи 100 000 лева. След заведени дела обаче, само за предходната година МБАЛ е изплатила сумата от 250 000 лева. С друга фирма, към която натрупаните задължения възлизат на 140 000 лева, се водят проговори за разсрочване на дълга. За да се избегна заплащането на лихви по сумата от болницата са подновили договора за доставка от същото това дружество. Голям проблем остава договора с фирмата, създадена от лекари работещи в болничното заведение като спасяваща преди години - „Вели Медикус“.      

На фона на всичко това, съветници от опозицията попитаха и защо повече от половин година липсва доклад от проверката на специално сформирана комисия, която да анализира и запознае принципала на дружеството със състоянието на МБАЛ.      

По думите на Коев съветниците вече са се убедили, че промени в управлението на МБАЛ са належащи. В телефонен разговор Коев съобщи, че той ще настоява за ограничаване на правомощията на управителя на болницата. „Ще предложа управителят, без значение от неговото име, да не може да разплаща суми по-големи от 3 000 лева, без да иска разрешение затова. Също така в управлението на болницата да влезнат двама контрольори – един икономист и един здравен мениджър, които да следят стриктно за състоянието на дружеството. Те да следят и за средствата, които получава болницата от Здравната каса и как се разходват те. Същите да информират принципала на дружеството – общински съвет и цялата общественост, какво се случва в болницата.      

Необходим е истински контрол в МБАЛ, ако искаме болницата да остане общинска - категоричен е Коев. Той ще предложи още да бъде изготвен пълен анализ на дейността на всяко едно отделение, за да се види, колко функционални са те. Очаква се по темата да бъде свикано извънредно заседание на Общински съвет с една единствена точка – състоянието на МБАЛ.      

Докато това се случи, местните политици разрешиха на д-р Жеко Чешмеджиев да сключи спогодба с трите дружества. Според документа, болницата се задължава през месеците март, април и май 2017 година при равни вноски да изплати просрочените задължения по договори за доставка на лекарствени и хранителни продукти. 

Обратно

(0)Коментари

Коментар:
Добави