Кръгла маса за интеграцията на ромите в България

27.02.2017 0 578

Вицепремиерите Малина Крумова и Илко Семерджиев ще участват в кръгла маса за успешните практики и модели за интеграция на ромите в България.      

Днес заместник министър-председателите по европейските фондове и по социалните политики - Малина Крумова и Илко Семерджиев, ще вземат участие в кръгла маса, на която ще бъдат обсъдени успешните практики и модели, прилагани в България в процеса на ромската интеграция.    

На форума са поканени Том ван Оорсхот – посланик на Кралство Нидерландия и съпредседател на Посланическата група за ромско включване, Ролан Питон – ръководител на Швейцарския офис за сътрудничество в България, Каре Елтерваг – съветник по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм в посолството на Кралство Норвегия в Букурещ, Сандрин дьо Бьогном – ръководител на екип в Главна дирекция „Заетост“ в Европейската комисия.      

Програмата на кръглата маса включва четири панела, в рамките на които ще бъдат очертани постигнатите резултати в процеса на ромска интеграция в сферите на образованието, здравеопазването, вътрешните работи и правосъдието с цел постигане на координация между различните финансови механизми, които действат в България.

Опитът и знанията от реализирани проекти ще бъдат представени от неправителствени организации и ресорни институции, изпълняващи проекти в областта на интеграцията на уязвимите групи. 

Обратно

(0)Коментари

Коментар:
Добави