12 фирми се борят за реновирането на Велинград с пари от ЕС

07.03.2017 0 878

Стартира конкурсът за избор на фирма изпълнител на поект за промяня визията на централната градска част във Велинград. 12 фирми проявиха интерес към участие в обществената поръчка на стойност близо 4 милиона лева.    

С европейски средства ще бъде сменена визия на центъра в курорта, местата за отдих, ремонт и реконструкция на улична мрежа в града. Общата стойност на ремонта възлиза на 3 830 289 лева.

Проектът бе изготвен и спечелен от екипа на бившия кмет Иван Лебанов, но предстои да бъде реализиран в следващите месеци. Процедурата стартира на 1 март тази година 5-членна комисия с председател Атанас Палигоров - заместник-кмет и членове инж. Иван Пукнев, инж. Петър Кондев, Мария Николова и Мирослава Герогиев – юрист ще проведат и самата обществена поръчка. Очаквано сумата от близо 4 милиона лева провокира и сериозен интерес от страна на участниците. Сред тях са фирми, реализирали големи проекти в предходни управления на общината, както и непознати за велинградската общественост. В първия етап от процедурата комисията само разгледа подадените документи, като в следващия ще стане ясно и кои ще бъдат допуснати до самия конкурс.      

Според условията в поръчката, изпълнителят на мащабния проект ще бъде избран на база два критерия – цена и срок на изпълнение в съотношение 60/40. В процеса на реализация се предвиждат комбинации от интервенции, включващи благоустрояване, ремонт, реконструкция, изграждане и обновяване на обектите, уточняват от общинската администрация.    

С реализацията на проекта ще бъде сменен цялостният облик на централната градска част, ще бъде подобрена физическата среда в града чрез ремонт и рехабилитация на пешеходни зони, улици и тротоари; обезпечаване на сигурността и безопасността на градската среда чрез поставяне на енергоспестяващо улично и парково осветление.

Важен момент е осигуряване на условия за достъпна среда за хората с увреждания и нарастване на възможностите за отдих на жителите и гостите на града чрез обновяване и изграждане на зони за отдих и зелени площи.    

Срокът за изпълнение на проекта е 30 месеца, а велинградчани се надяват на качествена работа от страна на фирмата изпълнител.

Обратно

(0)Коментари

Коментар:
Добави