С нов заем от 15 милиона Общината ще гаси стари дългове

14.03.2017 0 1435

Нов заем от 15 млн. лв. ще тегли Община Пазарджик. Парите ще бъдат похарчени за погасяването на стари задължения и за финансирането на проекти от фондовете на ЕС.      

Новият дълг от 15 млн. лева, който Общината ще тегли, ще бъде и за обезпечаване финансирането на междинни и окончателни плащания по проекти, финансирани от Европейските фондове. С 11 млн. лв. ще се върнат останалите от облигационния заем 2 812 500 евро и ще се рефинансира кредит с остатъчен размер 5 431 490 лева.

Другите 4 млн. лв. ще бъдат взети под формата на револвиращ кредит за финансиране на проекти,  финансирани и съфинансирани от фондовете на ЕС, за които Общината е подписала договори за безвъзмездна финансова помощ.    

Според кмета конюнктурата в момента е изключително подходяща за рефинансиране, като по този начин ще се спестят високи лихви, които са договорени в предишни периоди. 

Обратно

(0)Коментари

Коментар:
Добави