242 нови платформи за гнезда на щъркели направиха от EVN

21.03.2017 0 938

Тази пролет EVN България посреща щъркелите с 242 нови платформи за гнезда по стълбове от електроразпределителната мрежа.

Платформите са част от традиционната кампания на дружеството за обезопасяване на щъркеловите гнезда по стълбове от електроразпределителната мрежа в Югоизточна България.

Стълбове от електроразпределителната мрежа са предпочитано място от щъркели за разполагане на гнезда, като често те са в непосредствена близост до проводниците. В много случаи това е предпоставка за аварии и инциденти, които от една страна се отразяват фатално на птиците, а от друга причиняват щети и прекъсвания по мрежата. Чрез поставянето на предпазни платформи гнездата се повдигат на разстояние около 1 метър от проводниците. По този начин не само се предпазва животът на птиците, но и се намалява потенциалната опасност от подпалване на гнездата, тъй като металните платформи не позволяват на гнездата да пропадат между проводниците на електрическата мрежа. Обезопасяването се извършва преди пролетната миграция на птиците и в одобрения срок от Министерството на околната среда и водите – до 1 март.

Инициативата на EVN България за монтиране на платформите е съгласувана със съответните регионални инспекции по околна среда и води (РИОСВ).

Общо за периода от 2010 г. до края на 2016 г. дружеството е монтирало също и 11 324 бр. защитни изолации, с които са обезопасени 3653 електрически стълба. С монтирането на изолаторите се намалява рискът от късо съединение за птиците, кацащи на електропроводите.Едновременно се намалява и рискът от аварии по мрежата и прекъсване на захранването за клиентите.

И през 2017 г ще бъдат идентифицирани необезопасените и новопостроените щъркелови гнезда, които да бъдат повдигнати върху платформи през есента, след като птиците мигрират.

Обратно

(0)Коментари

Коментар:
Добави