Общинските съветници ще искат нов кредит от 2 млн

29.03.2017 0 1118

С полагане на клетва от новия общински съветник Александър Иванов се очаква да започне заседанието на Общински съвет - Пазарджик. Като първа точка в дневния ред е включено разглеждането на анализ на потребностите от подкрепа на личностното развитие на децата и учениците в община Пазарджик.

ОИК - Пазарджик прекрати предсрочно правомощията на общинския съветник от листата на Коалиция „Тодор Попов за Пазарджик“ Красимир Темнилов по негова молба, във връзка с избора му за член на съвет на директорите на МБАЛ - Пазарджик. На негово място в Общинския съвет на Пазарджик влиза Александър Иванов. 

Предстои съветниците да обсъдят искането на кмета Тодор Попов за теглене на нов кредит в размер на 2 млн.лева.

Пред съветниците ще бъде представен и отчет за управлението и разпореждането с общинска собственост за 2016 г. През миналата година Общинският съвет в Пазарджик е приел 70 решения за разпореждане с общински имоти и се е разпоредил със 176 .

От тях 74 имота са продадени на търг за общо 1 111 197 лева. От продадените 37 общински жилища са постъпили 459 037 лева. Приходите от концесии възлизат на 312 000 лева.

На заседанието ще бъде обсъждано и сключването на договор за кредит с „Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ”  в размер на 2 280 498 лв, необходими за реализацията на проект за компостираща инсталация на сметището.

Всичките седем общини по проекта за регионално депо за твърди битови отпадъци в Алеко Константиново ще трябва да удостоверят, че разполагат с налични финансови ресурси за покриване на първоначалните допустими разходи по проекта, преди средствата да бъдат възстановени от Оперативна програма "Околна среда".

Поради тази причина община Пазарджик ще тегли кредита от над 2 милиона лева. Кредитът е за срок от 5 години, като изчисленията на общински експерти сочат, че за лихви ще бъдат разходвани 200 000 лева.

Обратно

(0)Коментари

Коментар:
Добави