Областният управител определи пожароопасен сезон до 31 октомври

05.04.2017 0 491

Със заповед на областния управител на Пазарджик Златко Митрев е определен за пожароопасен сезон в горските територии в област Пазарджик периода от 10.04.2017 г. до 31.10.2017 г.  

Разпорежда се на Директорите на държавните горски стопанства, държавните ловни стопанства, учебно-опитни горски стопанства и общините собственици на гори съгласувано с Районните служби по пожарна безопасност и защита на населението да обозначат трайно на терена и информират населението за определените от тях участъци в горите с повишена пожарна опасност (I-ви Клас). 

Трябва да засилят дейността по раздаване на противопожарни декларации на население, туристи, берачи на гъби и билки, собствениците на гори и земи около и в държавни горски територии, пастири и други лица, пребиваващи или извършващи дейности в горски територии.

Забранява се паленето на открит огън и извършването на огневи работи на разстояние, по-малко от 100 м от границите на горските територии.

Предвижда се кметовете на общини да организират за сметка на общинския бюджет доброволни формирования за гасене на горски пожари по реда на Закона за защита при бедствия.

Директорите на държавните горски стопанства, държавните ловни стопанства и учебно-опитните горски стопанства да организират специализирани групи от служители и работници за действия при гасене на горски пожари.

За опазване на горите от пожари да се организират денонощни дежурства по определен график в държавните горски стопанства, държавните ловни стопанства, учебно-опитни горски стопанства, общините и юридическите лица собственици на гори, които имат изготвени годишни оперативни планове.

Всеки, забелязал пожар горските територии, е длъжен незабавно да се обади на телефон 112.

Обратно

(0)Коментари

Коментар:
Добави