Повече разрешения за СРС-та е дал Окръжният съд в Пазарджик

26.04.2017 0 795

Увеличение на постъпилите дела в сравнение с предходните три години, отчете председателят на Окръжен съд - Пазарджик Елеонора Серафимова. В същото време се наблюдава  намаление на висящите производства. През изминалата 2016 година се забелязва увеличение на поисканите и разрешени СРС-та, сочи още годишният доклат на съда.

През 2016-та общият брой на постъпилите и образувани в Окръжен съд - Пазарджик дела е 2 142. Свършените през отчетния период са 2 181.  Отчетът на съда показва  значително подобряване на работа на отделните съдии и повишаване на процента на свършени дела в 3-месечен срок. Повишаване се наблюдава при внесените в съда обвинителни актове.

По-големият брой разследвания и разкрити престъпления от полицията е доволо и до увечиление на съдебните дела, коментира още Елеонора Серафимова. Интересното при наказателните дела е повишаване броя на СРС-тата.

Общо съдените лица през 2016 г. са 81. Осъдените  са 76, а трима подсъдими са оправдани. Общо 24 от осъдените лица са сключили споразумение. 8 дела са върнати от въззивната инстанция за ново разглеждане. Пловдивският апелативен съд е отменил присъдите по 4 дела, като ги е върнал на ОС – Пазарджик за ново разглеждане от друг състав на съда и 4 са върнати на Окръжна прокуратура –Пазарджик. От съда отчетоха още спад в броя на гражданските дела и минимално увеличение на търговските дела.

Обратно

(0)Коментари

Коментар:
Добави