6 изпълнителни дела за 1 168 550 лв. срещу Община Ракитово

28.04.2017 0 921

Община Ракитово отново е потърпевша вследствие на поредния опит за източване на общински пари. На 31.03.2017 г. в деловодството на администрацията са получени съобщения от ЧСИ В. Апостолов, от които кметът Костадин Холянов разбира, че срещу Общината са заведени шест изпълнителни дела на обща стойност 1 168 550лв.

По нито едно от делата Община Ракитово не е получила Покана за доброволно изпълнение, което е абсолютно задължително съгласно разпоредбите на Гражданско - процесуалния кодекс. При направените справки в деловодствата на Частния съдебен изпълнител и на Районен съд Пловдив, обаче се установи, че има покани за доброволно изпълнение, оформени с подпис като връчени на Общината. Такива документи нито са постъпвали, нито са заведени в деловодство, а още по-малко са подписвани от служители на Общината. 

По тази причина ще бъдат назначени графични и графологични експертизи за установяване фалшифициране на връчването. Вследствие на което Общината е пропуснала срока за възражение и срещу нея започва принудително изпълнение чрез налагане на запори върху сметките на Общината и теглене на наличните и постъпващи в тях парични средства.

Причината за образуването на изпълнителните дела са издадени от Районен съд- Пловдив шест броя заповеди за незабавно изпълнение и изпълнителни листове на основание Запис на заповеди, издадени от Управителя на „Киссик Консулт” ЕООД в полза на две дружества „Абнер Комюникейшън” ЕООД и „Омега Гранд” ЕООД, които бившият Кмет на община Ракитово Емилия Еленкова е подписала като авалист. 

Това реално означава, че бившата кметица е задължила едностранно Общината да плати сумите по записите на заповед наред с издателя на записа на заповед („Киссик Консулт” ЕООД), без изобщо да има договорни отношения с цитираните дружества и без да е получила разрешение на Общински съвет. С действията си Еленкова е превишила правомощията си, тъй като поемането на такива задължения е от компетентността на Общински съвет. 

Председателят на Общински съвет Ракитово Нина Димова, категорично потвърди, че не съществува решение за авалиране на Запис на заповеди, т.е. за гарантиране на чужди задължения.

Незабавно след установяването на тези факти е сигнализирана Прокуратурата и са образувани досъдебни производства за документална измама и злоупотреба с власт. 

По делата в РС Пловдив са подадени необходимите възражения. По две от тях Съдът се е произнесъл за спиране на предварителното изпълнение.

Фирмата “Киссик Консулт” ЕООД е добре позната на Община Ракитово, тъй като срещу същата през 2016г. Общината спечели няколко дела в Международния арбитражен съд при Сдружение“ Алианс за правно взаимодействие“ за сключени фиктивни договори с предмет „Реконструкция и основен ремонт на водопроводната, канализационната, електрическата и отоплителната инсталация на сградата на Градската баня в град Ракитово” и „Реконструкция и основен ремонт на сградата на Градската баня в град Ракитово”. Фирмата бе представила подправени договори без подписи на главния счетоводител оформени с фалшиви печати и щемпели.

Обратно

(0)Коментари

Коментар:
Добави