Подобряват общата схема за плодове и мляко в училищата

30.04.2017 0 521

От 2017/2018 учебна година, прилаганите в страната ни схема „Училищен плод“ и Схема „Училищно мляко“, се обединяват в една обща за предлагане на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения, реши правителството. Това налага адаптиране на националното законодателство. 

Нов момент при прилагане на обединената схема е възможността за финансирането на съпътстващи мерки, насочени към запознаване на децата със селското стопанство и повишаване на тяхната информираност по отношение на здравословното хранене, биологичното земеделие, местните хранителни вериги, борбата с разхищение на храна и др. Досега съпътстващите мерки бяха допустими за подпомагане само по схемата „Училищен плод”.

На базата на опита от прилагането на двете схеми, са предвидени изменения за усъвършенстване на система за тяхното администриране и контрол. 

При избор на доставчици по обединената схема се запазва предимството на земеделските производители и на производителите на мляко и млечни продукти. 

Обратно

(0)Коментари

Коментар:
Добави