Още две болници стават университетски

04.05.2017 0 1078

Служебното правителство определи за университетски болници две лечебни заведения - „Специализирана болница за активно лечение по акушерство и гинекология Селена“ ООД, гр. Пловдив и „Многопрофилна болница за активно лечение Медика Русе“ ООД, гр. Русе.

Съгласно Закона за лечебните заведения, университетски болници са многопрофилни или специализирани болници, в които, след акредитация, се осъществяват дейности по клинично обучение на студенти и докторанти по медицина, дентална медицина, фармация и здравни грижи, както и следдипломно обучение.

Обратно

(0)Коментари

Коментар:
Добави