„Учене през целия живот – от малки до големи“ в Пазарджик

30.05.2017 0 400

Двудневна Областна педагогическа конференция се провежда от днес в Пленарна зала на Община Пазарджик. Мотото на конференцията е „Учене през целия живот – от малки до големи“ с представяне на добри практики по изпълнение на Националните стратегии на МОН. Участват директори и учители от училища и детски градини в областта, градовете Пловдив, Кърджали, Стара Загора, Враца,  Варна, София, Елин Пелин, Бяла Слатина, Казанлък, както и от Испания - Българско неделно училище „Свети Седмочисленици“ Тарагона – Реус и Българско неделно училище „Св.Св. Кирил и Методий“ Барселона.

Организатори на конференцията са РУО – Пазарджик и Община Пазарджик.

В двата дни на конференцията ще бъдат представени и обсъдени 120 доклада – добри практики за изпълнение на следните Национални стратегии на МОН:

Национална стратегия за учене през целия живот за периода 2014–2020 година

Стратегия за намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система (2013 – 2020 година)

Стратегия за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства (2015 – 2020 година)

Стратегия за ефективно прилагане на информационни и комуникационни технологии в образованието и науката на Република България (2014-2020 година)

Национална стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността (2014 – 2020 година)

Обратно

(0)Коментари

Коментар:
Добави