Бизнесът в Пещера отчита сериозна липса на кадри

01.06.2017 0 848

Пещера остава сред общините с най-ниско ниво на безработица. Показа го и отчетът на „Бюро по труда“. Според него през 2016 г. средногодишният брой на регистрираните в общината безработни лица намалява спрямо предходната година със 136 души или 16,81% и възлиза на 673 човека. Равнището на безработица намалява съответно с 1,6 процентни пункта и приема стойност 7,9%.

През изминалата година на първичен пазар на труда на територията на Дирекция „Бюро по труда“ в Пещера са разкрити 827 работни места от фирми, заети са 731 работни места. От икономическите отрасли, характерни за общината, повишено търсене на работна сила има в преработвателната промишленост. Значителен дял имат работните места, разкрити в обувното производство. 336 работни места за квалифициран и нискоквалифициран труд са разкрити от обувните фирми на територията на общината.

Като цяло преобладават работните места без изисквания за квалификация. 763 работни места не изискват квалификация или образование. Разкриват се работни места за нискоквалифициран труд, като общи работници, товарачи, хигиенисти и сметосъбирачи, опаковачи и др.

И все пак проблеми има. Статистиката сочие, че в „Бюро по труда“ в Пещера има търсене на персонал в търговията, питейни заведения и хотелиерство, дейности, в които се наблюдава голямо текучество. Разкриват се работни места в сферата на образованието за преподаватели и специалисти с помощни и административни функции. Търсене на работна сила има с сферата на строителството, транспорт, производство на спиртни напитки и лекарствени вещества. Наблюдава се повишено търсене на квалифицирани работници в промишлеността, като монтажници, машинни оператори, кроячи, шивачи, шлосери, квалифицирани работници в производството на храни, спиртни напитки, облекло, дървени изделия и сродни с тях. Подобни кадри се оказва, че не са достатъчно в общината.

От „Бюро по труда“ отчитат още, че през периода януари –март на 2017г. се отчита намаление на новорегистрираните лица от 22,28% в сравнение със същия период на предходната година.

Обратно

(0)Коментари

Коментар:
Добави