От 28 области на 24-то място сме по резултати от матурите

16.06.2017 0 920

Област Пазарджик е на непрестижното 24-то място от 28 области в страната по резултати от матурите. Средната оценка на нашите зрелостници е 46,58 точки. След Пазарджик са само Силистра, Разград, Ямбол и Кърджали. Традиционно най-добри резултати са постигнали учениците от София град със среден резултат 60,97, следвани от връстниците им от Смолян с 56.95 и Варна с 55.36 точки.

Ученици от 38 средни училища в област Пазарджик се явиха на матурите тази година. Зрелостен изпит по български език и литература положиха 1 816 зрелостници. Средната оценка, която са постигнали учениците от областта, е добър 3.96. За сравнение средната оценка от матурата през миналата година е била добър 4.01, тоест тази година учениците са понижили успеха си с 0,05. Показаният среден успех е по-нисък от средния за страната. По този показател регион Пазарджик се нарежда на 24 място от 28 региона.

Само двама зрелостници – и двамата от Езикова гимназия „Бертолт Брехт“, са получили оценка пълен отличен. Слабите оценки са 15 % от общия брой или общо 278.  Между 5.50 – 6.00 успех са постигнали 8 % или общо 154 зрелостници.

Кои училища как са се представили? Справката показва, че с най-висок успех от зрелостния изпит по български език и литература са езикова гимназия "Бертолт Брехт", където са се явили 224 ученици, а средният им успех е 5.20. След тях се нареждат учениците от средно училище "Васил Левски" във Велинград, където 45 зрелостници са изкарали среден успех 4.81. На трето място е друго велинградско училище "Св. св. Кирил и Методий" със среден успех 4.74. Средно училище "Нешо Бончев" в Панагюрище с успех 4.71 се нарежда на четвърто място в областта.

На другия полюс – с най- слаб успех са СУ „Методий Драгинов” в село Драгиново със среден успех 2.83, гимназия "Васил Левски" в Пещера със среден успех 2.72, гимназия „Христо Смирненски” в Ракитово със среден успех 2.68. 

На втората матура в област Пазарджик се явиха 1 366 зрелостници, като най-много са тези, положили изпит по биология и здравно образование – 566. Те показаха среден успех 3.96, който е същият като предходната учебна година. Петима зрелостници получиха оценка отличен.

Ето и резултатите по учебни предмети:
Математика – брой явили се 67 – среден успех 4.21
История и цивилизация – брой явили се 52 – среден успех 4.10
Физика и астрономия – брой явили се 3 – среден успех 4.98
География и икономика – брой явили се 273 – среден успех 3.47
Химия и опазване на околната среда – брой явили се 8 – среден успех 4.99
Философски цикъл – брой явили се 53 – среден успех 3.61
Биология и здравно образование – брой явили се 566 – среден успех 3.96
Английски език – брой явили се 300 – среден успех 5.42
Руски език – брой явили се 1 – среден успех 4.07
Немски език – брой явили се 55 – среден успех 5.48
Френски език – брой явили се 5 – среден успех 4.68

Повишение на резултатите се наблюдава по история и цивилизация (0.28), по география и икономика (0.14) и по английски език (0.86). Най-добре са се представили зрелостниците по чужди езици - по английски език има 33 зрелостници, получили оценка отличен.

Предстои училищата да направят обстоен анализ на резултатите. Всяко училище трябва да изгради своя стратегия за работа върху подобряване качеството на подготовка на зрелостниците и резултатите от образователно-възпитателния процес, като всеки от учителите направи изводи и с оглед на спецификата на преподавания от него предмет.

Обратно

(0)Коментари

Коментар:
Добави