Излезе и третото класиране след VІІ клас

17.07.2017 0 241

Информация относно трети етап на класирането след завършен VІІ клас публикува РУО – Пазарджик. Трето класиране е обявено на https://priem.mon.bg  и  https://7klas.mon.bg.

Попълването на незаетите места след него се осъществява в приемащите училища със свободни места, в срок до 4 септември, по определен от директора ред. От директорите на съответните училща, където се извършва подаване на документи и класиране, се получава и необходимата информация. За справки, консултации и допълнителна информация на разположение са комисиите по приема в училището, както и Областната комисия по приемането на ученици в VIІІ клас за учебната 2017/2018 година в РУО-Пазарджик.

Обратно

(0)Коментари

Коментар:
Добави