Десетки пожари в сухи треви за седмица

01.08.2017 0 190

С настъпването на топлите дни започна интензивна полска работа, масово почистване на земеделски стопанства, дворни места, вилните зони и лозови насъждения. Наблюдава се често палене на открит огън на необезопасени места за изгаряне на суха растителност, отпадъци от груб фураж и други растителни остатъци.

Пресцентърът на ОД МВР – Пазарджик съобщава, че само между 24 и 30 юли дежурните екипи на пожарната са участвали в гасенето на 28 пожара, 27 от които в сухи треви и храсти и един – в лозов масив в землището на септемврийското село Карабунар, обхванал площ от 100 дка. В последния ден на месеца сигналите от такова естество са осем, като един от тях е в овощната градина на мъж от село Ивайло. Стихията е успяла да унищожи около 20 декара черешова градина.

РДПБЗН-Пазарджик напомня, че със заповед на областния управител рег.№ РД-76/05.04.2017 г. е обявен пожароопасния сезон от 10.04.2017 г. до 31.10.2017 г., с която се забранява паленето на открит огън и извършването на огневи работи в горските територии и земеделските земи за област Пазарджик.

В тази връзка РДПБЗН-Пазарджик призовава кметовете на населени места да запознаят населението с установилата се пожарна опасност и с мерките, които следва да спазва всеки гражданин – забрана изгаряне на сухи треви, стърнища и горими отпадъци в земеделски земи и в земи в близост до горския фонд от пастири, пчелари, туристи, собственици на вилни и земеделски имоти.

Обратно

(0)Коментари

Коментар:
Добави