6,3% е нивото на безработица в страната

17.08.2017 0 306

Икономически неактивните лица на възраст 15 - 64 навършени години са 1 296.7 хил. или 28.2% от населението. През второто тримесечие на 2017 г. безработните лица са 213.9 хил., а коефициентът на безработица в страната - 6.3%. В сравнение с второто тримесечие на 2016 г. броят на безработните намалява с 51.7 хил.

От всички безработни 13.4% са с висше образование, 48.8% - със средно, и 37.8% - с основно и по-ниско образование. През второто тримесечие на 2017 г. продължително безработни са 118.4 хил., или 55.3%. От общия брой на безработните лица 36.2 хил., или 16.9%, търсят първа работа.

Работещите в област Пазарджик към края на юни се увеличават с 0.6% спрямо март и достигат до 59.4 хиляди жители. Това показват данни на Националния статистически институт. В края на юни 2017 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Пазарджик са с 5.0% или с 3.1 хил. по-малко в сравнение със същия период на предходната година, като намалението на наетите в частния сектор е с 5.9%., а в обществения сектор наетите лица намаляват съответно с 1.7%.

Обратно

(0)Коментари

Коментар:
Добави