Определен е изпълнителят на тол системата

10.10.2017 0 160

За определен изпълнител на системата за събиране на такси за ползване на републиканската пътна мрежа съобщи Агенция „Пътна структура“. Това е Консорциум „Капш трафик солюшънс“, а обществената поръчка включва проектиране, изграждане и въвеждане на електронната система за събиране на таксите. Те ще бъдат на база изминато разстояние за превозни средства с обща техническа допустима максимална маса над 3,5 тона (тол) и на база време за леките автомобили до 3,5 тона (електронна винетка).

Критерият за решението за оценка е „Икономически най-изгодна оферта“. Избраният изпълнител е с комплексна оценка от 100 точки. Класираният на второ място Консорциум "ТОЛ България" е с комплексна оценка от 74,27 точки. Срокът за изпълнение на обществената поръчка е 19 месеца, а изграждането на системата ще бъде за сметка на избрания изпълнител.

Обратно

(0)Коментари

Коментар:
Добави