Започва конкурс за "Клас на месеца"

11.10.2017 0 161

През тази учебна година училищата в община Пазарджик ще имат възможност да излъчат свой кандидат за „Клас на месеца“.

Конкурс с това име обявява Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни (МКБППМН) към Община Пазарджик. Той ще премине под мотото „Бъди отговорен – бъди в час”.

Директорът на МКБППМН Бисерка Трайкова коментира, че тази инициативата цели превенция на отпадането от училище, мотивацията за учене, показване на нови инициативи и идеи, и, не на последно място, обогатяване на училищните традиции. В конкурса могат да участват учениците от 1 до 12 клас от всички училища на територията на община Пазарджик. До 5-то число на месеца всяко училище може да излъчва по един клас от съответната възрастова група - начален курс, среден курс, горен курс.

Оценки от 1 до 10 точки ще получават категориите  „Толерантност, взаимопомощ и сплотеност на класа“; „Успех на класа“; „Редовно посещаване на учебните занятия“; „Дисциплина“; „Активност на класа и нови идеи“ и „Поддържане и опазване на материалната база“. В категория „Постижения на класа“ ще се посочват същите за месеца.

Първият „Клас на месеца“ ще бъде излъчен по повод Деня на толерантността – 16 ноември. Победителите ще получат грамота и плакет. А в края на учебната година МКБППМН към Община Пазарджик ще връчи голямата награда на конкурса – ЕДНОДНЕВНА ЕКСКУРЗИЯ и ще излъчи „Клас на годината”.

Обратно

(0)Коментари

Коментар:
Добави