Общината търси „Клас на месеца“

12.10.2017 0 300

"Бъди отговорен - бъди в час" – това е името на инициативата, която започва Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни към Община Пазарджик. Целта е учениците да повишат мотивацията си за посещаване на училище и постигане на по-високи резултати като попаднат в конкурентна среда със свои връстници. В конкурса "Клас на месеца" могат да се включат ученици от 1 до 12 клас от всички училища в община Пазарджик.

Целта на кампанията е да обхване и училищата около областния град, каза експертът Бисерка Трайкова. Първият отличен клас ще бъде обявен на 16 ноември, когато се отбелязва Световният ден на толерантността. А в края на учебната година Община Пазарджик ще връчи голямата награда на конкурса - еднодневна екскурзия за паралелката, която стане "клас на годината".

Според специалистите от комисията инициативата ще подпомогне превенцията на отпадането от училище, ще стимулира учениците за нови идеи и ще обогати училищните традиции.

 

 

Обратно

(0)Коментари

Коментар:
Добави