Близо 24 млн. лв. са преведени на животновъди

09.11.2017 0 128

Първият транш от 23 888 930 лева е преведен от Държавен фонд „Земеделие“ на животновъди, заявили Схемата за преходна национална помощ за овце-майки и/или кози-майки, облързани с производството за Кампания 2017. Информация на МЗХГ припомня, че ставката за плащане на едно допустимо за подпомагане животно за първия транш по тази схема е 28.36 лева. Право на подпомагане имат кандидати, които отглеждат в стопанствата си 50 или повече овце-майки и/или кози-майки и отговарят на изискванията на чл. 39 от Наредба № 3 от 17.02.2015 г. за условията и реда за прилагане на схемите за директни плащания.
Преходна национална помощ се отпуска само за секторите, за които са предоставяни национални доплащания през 2013 г. като максималният бюджет представлява намаляваща функция от одобрения от ЕК бюджет за схемите за национални доплащания за 2013 г.

Обратно

(0)Коментари

Коментар:
Добави