Регистрирано е огнище на Нюкясълска болест по птиците в Синитево

13.11.2017 0 463

Огнище на Нюкясълска болест (псевдочума) по птиците е регистрирано в пазарджишкото село Синитево. Заповед за предприемане на необходимите мерки е издадена от изпълнителния директор на Българска агенция по безопасност на храните на 6 ноември. Директорът на ОД БХ Пазарджик, д-р Петко Митев уточни, че са взети проби от птиците – (кокошки в лично стопанство) и са предприети всички необходими мерки. Огнището е локализирано и е определена трикилометрова предпазна зона около огнището. Съгласно заповедта на БАБХ, тя включва селата Синитево, Мирянци и Огняново. Десеткилометровата предпазна зона обхваща населени места в две области. В област Пазарджик това са Пазарджик и селата от общината Алеко Константиново, Главиница, Ивайло, Драгор, Мало Конаре, Дебращица, Добровница, Говедаре, Хаджиево и Мокрище. От община Брацигово в зоната попадат селата Исперихово, Козарско и Бяха, а от община Пещера – Радилово и Капитан Димитриево. От съседната област Пловдив наблюдаваната зона включва селата Триводици и Ново село от община Стамболийски.

Обратно

(0)Коментари

Коментар:
Добави